Xem giỏ hàng “Cá Diêu Hồng” đã được thêm vào giỏ hàng.

Cá lóc bông

85.000

098 484 5225