Xem giỏ hàng “Cá Lăng Sông (Đuôi Đỏ)” đã được thêm vào giỏ hàng.
098 484 5225