Ngao Biển

14.000

Ngao sống ở vùng nước lợ, bãi biển cạn. Ngao có nhiều loại: ngao vằn, ngao hoa, ngao trắng…Là động vật thân mềm, có ở vùng triều nơi đáy cát hoặc cát bùn ven sông biển vỏ hai mảnh…

098.484.5225
chat-active-icon