Bong bóng cá

300.000

Thực phẩm cao cấp này có độ giòn, độ dai, có một cảm giác dinh dính rất đặc trưng.

 
 
098 484 5225