Lươn Sạch

200.000

“Sâm ở dưới nước” đó là cách mà người nhật phong cho loại thực phẩm này vì giá trị dinh dưỡng của chúng.

 
 
098 484 5225